Trang chủ| Thông tin chung|Thông báo| Đoàn TNCS|Đối ngoại|Ký ức NTH|Liên hệ|Kiểm định chất lượng GD|
28/11/2009 Saturday
Chúc mừng năm mới!  | Kính chúc quý thầy cô, Cán bộ công nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh một năm mới tốt lành!  | Thầy cô là tấm gương sáng cho học sinh noi theo!  | Học sinh luôn thi đua học tốt, hanh kiểm tốt  | Một năm học mới thành công  | Nhiều học sinh ưu tú  | Chúc bạn một ngày tốt lành  |   |   |

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Nội dung Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3  
T/c 1 T/c 2 T/c 3 T/c 4 T/c 5 T/c 6 T/c 7 T/c 8 T/c 9 T/c 10 T/c 1 T/c 2 T/c 3 T/c 4 T/c 5 T/c 1 T/c 2 T/c 3 T/c 4  
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c  
Trường
tự đánh giá
                                                                                                                   
Đoàn ĐGN đánh giá                                                                                                                    
                                                                                                                   
Nội dung Tiêu chuẩn 3 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chuẩn 5 Kết quả ĐG (Ghi tỷ lệ % tiêu chí đạt)        
T/c 5 T/c 6 T/c 1 T/c 2 T/c 3 T/c 1 T/c 2 T/c 3 T/c 4 T/c 5 T/c 6 T/c 7 T/c 8 T/c 9 T/c 10 T/c 11 T/c 12        
a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c CĐ1 CĐ2 CĐ3        
Trường
tự đánh giá
                                                                                                                   
Đoàn ĐGN đánh giá                                                                                                                    
                                                                                                                   
Ghi chú: Đánh dấu × vào cột tương ứng nếu chỉ số KHÔNG ĐẠT                                                                                      
              Ghi tỷ lệ % tiêu chí đạt ở cấp độ tương ứng                                                                                              
                                                                                                                   

I.    KẾT LUẬN

Số lượng chỉ số đạt: 136/138 – chiếm tỉ lệ 98,5 %.

Số lượng Tiêu chí đạt: 44/46 – chiếm tỉ lệ 95,6 %.

Với kết quả tự đánh giá trên, nhà trường đăng ký đạt cấp độ 3 của                                                                                                                                                         

Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và cải tiến trong quản lý cũng như trong giảng dạy để hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội đặt ra trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập hiện nay.

 

+ Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: click vào đây để download file mẫu, thực hiện đúng hướng dẫn trong file mẫu.

 

 

Trang chủ | Trường NTH | Đóng góp | Giáo viên | Sơ đồ Website | Học sinh | Hình ảnh | Diễn đàn | Liên hệ
Copyright © 2009 By Group IT NTH